Revyen ved Kongeåen 2018

Beskrivelse kommer senere

Revyen ved Kongeåen 2018

Torsdag den 1. november 2018

 

                                                                                          

Fredag den 2. november 2018

 

                                                                                          

Lørdag den 3. november 2018 

 

                                                                                           

Generelt for alle aftner 

 

                                                                                          

Et samarbejde mellem Forum Rødding og Hotel Rødding