Hotel Vesterkro nu Hotel Rødding

Rødding Vesterkro i Peter Jørgen Petersens periode ca. 1860

 Tidstavle over ejere af Hotel Rødding gennem tiderne

  Landbrug og Kro
1756-1782 Peder Sørensen
1782-1800 Søren Pedersen
1800-1804 Niels Pedersen
1804-1822 Søren Hansen Lund
1822-1828 Birthe Lund
1828-1852 Niels Pedersen Lund
1852-1854 Mathias P. Schmidt
  Rødding Vesterkro
1854-1874 Peter Andreas Hansen
1874-1894 Peter Andreas Hansen *
1894-1907 Peter Jørgen Petersen
1907-1919 Christine Petersen **
  Hotel Rødding
1919-1919 Nicolai C. Weismann ***
1919-1920 Handelsmand Elkjær Varde
1920-1921 A. Colfach og N. P. Autzen
1921-1928 Julius Jensen
1928-1956 Mads Christophersen ****
1956-1959 Lina Christophersen *****
1959-1980 Hotel Rødding A/S ******
1980-2001 Lilly Nielsen
2001-2011 Elly Jensen
2011-2016 Lise og Jan Tygesen
2016- Jan Tygesen

 

 * Søn af forrige ejer
 ** Enke efter Peter Jørgen Petersen
 *** Ændrede navnet til Hotel Rødding
 **** 1946-1951 var Hans Ristofte forpagter
 ***** Enke efter Mads Christophersen
 ****** Direktører i A/S perioden
  1960-1968 Laurits Mathiasen
  1968-1969 Edvard Holst
  1970-1971 Niels Johansen
  1971-1979 Roar Kast Petersen
  1979-1980 Mogens Juul Jørgensen

Tak til Rødding Lokalhistorisk Arkiv ved Wilhelm Frederiksen og Ester Torp for udarbejdelse af materiale og for brug af billeder.

Hotel Rødding - Tidligere Rødding Vesterkro.

Fra gammel tid har der på stedet været drevet landbrug og kro sideløbende. Omkring 1850 blev det meste af jorden tillagt en landbrugsejendom øst for byen. Resten af jorden blev i løbet af de næste 50 år solgt fra, meget af det udstykket som byggegrunde.

I 1854 blev den ny nuværende kro bygget. Det var byens første hus med 2 etager og i mange år den dominerende bygning i byen. Idag udgør det oprindelige hus fra 1854 en stor del af hovedfløjen ud mod Torvet. Helt frem til 1919 var navnet Rødding Vesterkro.

Hotel Rødding har haft en omtumlet tilværelse gennem skiftende ejere og forpagtere. Det er gennem årerne blevet renoveret en del gange, sidst i 2011 af Lise og Jan Tygesen.

Vesterkroen omkring 1890 med den åbne bæk i forgrunden

Den oprindelige bygning er nu forlænget og kørestalden ombygget ca. 1935

Hotel Rødding omkring 1999